De voordelen van Star Tron®

Download Star Tron folderVolledigere verbranding

Motoren verbranden nooit de hele toevoer aan brandstof. Onvolledige verbranding verspilt brandstof, maar leidt ook tot schadelijke uitstoot en veroorzaakt schadelijke koolafzetting in de motor, dat de efficiëntie van de motor nog meer verlaagt.


Star Tron trekt grote clusters brandstofmoleculen uit elkaar om een groter oppervlaktegebied te creëren, waardoor meer zuurstof kan reageren tijdens het verbrandingsproces. Zo ontstaat een volledigere verbranding. Dit leidt tot meer vermogen, een zuiniger brandstofverbruik, meer gaspedaalrespons en minder schadelijke uitstoot.

 

Star Tron  Meer vermogen, zuiniger brandstofverbruik, meer gaspedaalrespons en minder schadelijke uitstoot.

 

 

Aanslagvrij brandstoftoevoersysteem

Als meer van de brandstof wordt verbrand daalt de opeenhoping van prestatie-verminderende koolafzetting. Star Tron verwijdert deze koolafzetting in de brandstoftank, leidingen, injectoren, kleppen, zuigers en bougies. Het kloppen en pingelen verdwijnt, motoren ontwikkelen maximaal vermogen en lopen soepeler en stiller.

 

Star Tron bevat geen schadelijke chemische oplosmiddelen die in sommige chemische additieven worden gevonden.

 

Star Tron  Aanslagvrij brandstoftoevoersysteem  Kloppen en pingelen verdwijnt, maximaal vermogen, motor loopt soepeler en stiller.

 

 

Behoud van brandstofkwaliteit

Benzine en diesel zijn niet bedoeld om langer dan negentig dagen te worden opgeslagen. Daarna gaan ze oxideren en ontstaan sludge, gom, verlakking en andere schadelijke afzettingen. De brandstof kan minder goed verbranden door de afbraak van de chemische elementen. 

 

Star Tron maakt gebruik van enzymtechnologie om de brandstofkwaliteit tot twee jaar te behouden en achteruitgang van de brandstofelementen te vertragen. Bovendien kan Star Tron oude en vervuilde brandstof verjongen door de schadelijke afzettingen en water te verwijderen en het cetaan- of octaangehalte te verbeteren.

 

Star Tron  Behoud van kwaliteit benzine en diesel Brandstof kan tot twee jaar bewaard blijven.

 

 

 

Geen water in de tank

Condensatie in de tank zorgt ervoor dat water in de brandstof terechtkomt. Een teveel aan water leidt tot start- en motorproblemen, slijtage aan de bewegende delen van de brandstofpomp en beschadiging van injectoren.

 

Star Tron verlaagt de oppervlaktespanning op het grensvlak tussen brandstof en water. De moleculaire clustergrootte wordt zo verkleind, dat water als submicroscopische druppeltjes door de brandstof wordt verspreid. Deze kunnen dan veilig uit de brandstof worden verwijderd als de motor draait.
Fasescheiding: bovenin 
zit de brandstof, onderin 
zit water met vervuiling.

 

Star Tron  Moleculaire clustergrootte van water verkleind Water wordt als submicroscopische druppeltjes uit de brandstof verwijderd.

 

 

De oplossing voor problemen met biobrandstof

Biobrandstof is er voor zowel benzine als diesel. Ondanks milieuvoordelen kan biobrandstof tot grote problemen leiden, zoals vervuiling in de tank (verstopte brandstofleidingen, filters, injectoren en carburateurs); water in de tank (fasescheiding en bacteriën) en afbraak van chemische elementen (startproblemen, verlies aan vermogen, mogelijke beschadigingen en kloppen en pingelen).

 

Star Tron biedt hiervoor de oplossing. Het breek vervuiling in de tank af tot minieme deeltjes, die veilig en eenvoudig verwijderd kunnen worden tijdens het verbrandingsproces. Water wordt als submicroscopische deeltjes verwijderd waardoor fasescheiding wordt voorkomen en bacteriegroei voorkomen wordt. Star Tron is bovendien een krachtige brandstofstabilisator die ervoor zorgt dat de kwaliteit van brandstof behouden blijft en tot twee jaar lang bewaard kan blijven.